Ortaklar

Konya’da üniversite açılması konusu ilk olarak 1955 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin hazırladığı bir kanun tasarısı ile gündeme gelmiş ancak milletvekillerinin yarısından fazlasının imzaladığı kanun ne yazık ki komisyondan geçememiştir. Eğitim Bakanlığı’nın. Üniversite olma yolunda ilk ciddi adım, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Selçuk Eğitim Koleji ve Yüksek İslam Koleji’nin kurulmasıyla atıldı. Bu ilk adımı güçlendirmek ve ilerletmek amacıyla 1968 yılında Konya’da Üniversite Kurma ve Destekleme Derneği’nin kurulması, günümüz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nin temelini oluşturan Mühendislik-Mimarlık Yüksekokulu’nun kurulmasıyla sonuçlanmıştır. gösterilen özen ve gösterilen çabalardır. Binaları, derslikleri, çalışanları ve bütçesi olmamasına rağmen Üniversite Kurma ve Destekleme Derneği’nin çabalarıyla hizmet vermeye başlayan bu Kolej, 1971 yılında Çocuk Esirgeme Kurumu’na ait bir binada (Gazi Lisesi yakınında) hizmet vermeye başlamıştır. 5 Temmuz 1971 tarih ve 1418 sayılı Kanunun 9. maddesi ile Konya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi unvanını almıştır.

Bugünkü üniversitenin kuruluşuna hazırlık aşaması oluşturan bu üç okulun daha etkin bir üniversiteye geçiş süreci 1975 yılında gerçekleşmiştir. Nisan 1975, ülkemizde dört üniversitenin kurulması şart koşulmuş ve Selçuk Üniversitesi bu kanuna dayanılarak kurulmuştur. 1976-1977 Eğitim-Öğretim yılında 2 fakülte (Fen ve Edebiyat Fakültesi), 7 bölüm, 327 öğrenci ve 2 öğretim üyesi ile faaliyete geçen Selçuk Üniversitesi, 1982 yılına kadar önemli bir ilerleme kaydedememiştir.

1982 yılı Selçuk Üniversitesi için büyük bir atılım yılı oldu. İlk adım olarak Fen Fakültesi ile Edebiyat Fakültesinin Fen-Edebiyat Fakültesi olarak birleştirilmesine karar verildi. Bunun yanı sıra, 22 Temmuz 1982 tarihinde 41 sayılı yasa ile Selçuk Eğitim Koleji’nin Eğitim Fakültesine, Konya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi’nin Mühendislik-Mimarlık Fakültesine ve Konya Yüksek İslam Koleji’nin İlahiyat Fakültesine dönüştürülmesine karar verilmiştir. Hukuk, Ziraat, Veterinerlik ve Tıp Fakülteleri ile Sağlık, Doğa ve Uygulamalı Bilimler ve Sosyal Bilimler Enstitüleri kurulmuştur. Bunlara ek olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kaldırılarak Konya Meslek Yüksekokuluna dönüştürülmüş; Niğde Meslek Yüksekokulu Niğde’de kuruldu; Kız El Sanatları Öğretmen Okulu Kız El Sanatları Eğitim Okulu’na, Niğde Eğitim Koleji ise Niğde Eğitim Okulu’na dönüştürüldü. 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Selçuk Üniversitesi birdenbire 3 enstitü, 8 fakülte ve 4 yüksekokul veya yüksekokula sahip oldu.

Başta fen olmak üzere fiziki, sosyal, kültürel ve spor alanlarında 2000’li yılların sonuna kadar hızlı bir büyüme yaşayan Selçuk Üniversitesi, 2011 yılında fakülte sayısını 24’e çıkarmıştır. Daha sonra Meram Yerleşkesinde bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Meram Tıp Fakültesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi, Konya’da yeni kurulan ikinci devlet üniversitesi olan Konya Üniversitesi’ne nakledildi. 26 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi, Seydişehir Meslek Yüksekokulu, Seydişehir Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Ereğli Eğitim Fakültesi ve Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne nakledildi.

Selçuk Üniversitesi, 23 fakültesi, 6 enstitüsü, 6 yüksekokulu, 22 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuarı ve 70.000’in üzerinde öğrencisi ile Türkiye’nin en büyük eğitim kurumları arasında yer almaktadır.

Web : www.selcuk.edu.tr

Hayat Boyu Gelişim Organizasyonu, 2013 yılında eğitimciler, mühendisler, eğitim koçları, yöneticiler, endüstriyel tasarımcılar, kamu yöneticileri, üniversite öğrencileri ve endüstri profesyonelleri gibi farklı yaş gruplarından ve mesleklerden kişiler tarafından sosyal ve yaşam boyu gelişimi desteklemek amacıyla kurulmuştur.

Vizyon: Yaşam Boyu Gelişim Derneği olarak toplumun tüm bireylerine ve özellikle dezavantajlı kişilere eğitim, spor, sosyal ve kültürel alanlarda mevcut toplumsal düzene bağlı olmaksızın eşit fırsatlar tanınması gerektiğine inanıyoruz. sosyal ve yaşam boyu gelişimi desteklemek. Bu alanlarda özgürlük ve yaratıcılığı destekleyen toplumsal kalkınma programları ve projelerin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyor ve bu hedeflere ulaşmak için çalışma taahhüdünde bulunuyoruz.

Misyon: STK olarak dezavantajlı kesimlerin, çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin yani toplumun tüm bireylerinin eğitim, kültür ve spor alanlarında yaşam boyu gelişimlerini desteklemek için sosyal kalkınma programları ve projeleri yürütmekteyiz. .

değerler

+ En iyisine odaklanıyoruz

Uzman, yenilikçi ve yaratıcıyız.
Yüksek başarıyı hedefler ve sürekli gelişim için çalışırız.
Kararlarımızı tüm toplumu düşünerek ve bunun topluma etkilerini değerlendirerek veririz.

 

+ Sorumluluk alıyoruz

Etkili liderlik gösterir ve yapılması gerekenler için hareket ederiz.
Takım olarak çalışıyoruz ve sade bir iş yapıyoruz.
Standart çözümler gereksinimleri karşılamadığında yaratıcılığımızdan, sosyal ilişkilerimizden, bilgi birikimimizden ve deneyimlerimizden yararlanarak ihtiyaca en uygun çözümü üretiriz.

 

+ Güveniliriz

Açık ve dürüst ilişkilerimiz vardır ve verdiğimiz sözleri tutarız.
Ekip olarak birbirimize güveniyoruz ve uzmanlıklarımıza saygı duyuyoruz.

 

+ Sosyal gelişimi destekliyoruz

Önce dinliyoruz ve ihtiyaçları anlıyoruz.
İhtiyaçların nasıl karşılanabileceğini düşünür ve yeni yaklaşımlar geliştiririz.

Web : www.hbg.org.tr

Masaryk Üniversitesi, Çek Cumhuriyeti’ndeki en büyük ikinci devlet üniversitesidir. Şu anda, yaklaşık 250 bölüm, enstitü ve klinik ile on fakülteden oluşmaktadır ve Çek Cumhuriyeti ve Güney Moravya Bölgesi’ndeki en önemli öğretim ve araştırma kurumlarından biri olarak kabul edilmektedir. Üniversitede 30 binden fazla öğrenci kayıtlıdır (%20’den fazlası uluslararası öğrenciler dahil). Masaryk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Çek Cumhuriyeti’ndeki ve yurtdışındaki en prestijli hukuk ve eğitim kurumlarından biridir. Faaliyetlerinin tarihi, 1919’da Masaryk Üniversitesi’nin dört kurucu fakültesinden biri olduğu doğumunun başlangıcına kadar uzanmaktadır. Günümüzün sağlam tarihsel geçmişiyle, genellikle modern, dinamik bir fakülte olarak karakterize edilir ve merkezi odak noktası öğretim ve araştırmayı birbirine bağlamaktır.

Hukuk Fakültesi, bölgelerarası ve uluslararası işbirliğine büyük önem vermektedir, çünkü fakülte bu faaliyetlerin sadece eğitim kalitesini yükseltmeye ve kurumdaki bilimsel ve araştırma faaliyetlerini geliştirmeye değil, aynı zamanda milletler ve kültürler arasındaki anlayışa da yardımcı olduğunu çok iyi bilmektedir. Bu nedenle, fakülte, varlığının en başından beri iyi dış ilişkiler için çaba göstermektedir. Bu faaliyetler, dünyanın her yerinden üniversiteler ve diğer kurumlardan oluşan geniş bir ortak ağına üyeliği ve Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği (ELFA), Uluslararası Hukuk Okulları Birliği (IALS) gibi bir dizi önemli uluslararası eğitim ve uygulama kuruluşuna üyeliği içermektedir. ) veya Rotterdam Hukuk Ağı (RLN). Bu tür bir işbirliği, örneğin öğretmen ve öğrenci değişimini mümkün kılar. Bu sayede Hukuk Fakültesi, öğrencilere her dönem yabancı öğretim elemanları öncülüğünde geniş bir yelpazede dersler sunabilmekte ve öğrencilere yurt dışında eğitim görme imkanı sunmaktadır.

Finansal okuryazarlık aynı zamanda uzun vadeli üniversite stratejik planının bir parçasıdır. CITI – Masaryk Üniversitesi Finansal Yeterlilik Programı, Finansal Okuryazarlık Uluslararası Programı veya Erasmus+ tarafından finanse edilen Sağlık Profesyonelleri için Finansal Kapasite Oluşturma gibi çeşitli uluslararası projeler diğer kurumlarla işbirliği içinde uygulandı veya uygulanıyor. Buna ek olarak, üniversitenin tüm öğrencilere sunulan benzersiz bir Finansal Okuryazarlık üniversite kursu vardır.

Web : www.muni.cz

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Konya ilinde okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yetişkin eğitiminde her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerinin planlanması ve koordinasyonundan sorumlu bir devlet kurumudur. Konya ilinde 2.625 okul, 450.492 öğrenci ve 31.200 öğretmen olmak üzere toplam 31 ilçe bulunmaktadır. Konya İl MEM, tüm bu okul ve kurumların çatı kuruluşudur. Müdürlüğümüz, Personel, Atama, Sınav, İnceleme ve Değerlendirme, Kültür, Eğitim-Öğretim ve Öğrenci İşleri, Program Geliştirme, Hizmet İçi Eğitim, AB Proje Dairesi Başkanlığı, Bilgisayar ve Test Hizmetleri, Okul Öncesi Eğitim, Özel Eğitim ve Rehberlik, Beden Eğitimini kapsamaktadır. Okullarda Eğitim ve Spor, Sağlık İşleri, Öğretmen ve Sosyal İşler Hizmetleri, Burs ve Lojman, Özel Öğretim Kurumları, Yaygın Eğitim, Çıraklık ve Mesleki Teknik Eğitim, Araştırma Planlama ve İstatistik, Bütçe Yatırım ve Tesisler bölümlerinde.

Konya İl Mem’in misyonu; ilişkili kurumların ve çalışanların etkinlik ve verimliliğinin, işçi ve hizmet alanlarının memnuniyetinin artırılmasını sağlamak; çağdaş yenilik ve gelişmeleri takip ederek, araştırmalar yaparak eğitim öğretim sürecini geliştirmek; Konya İlinde Milli Eğitim Sisteminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda kanunları ve diğer düzenlemeleri geliştirmek ve uygulamak.

Vizyonumuz; Bilgi için gerekli bilgi, beceri, değer ve teknolojinin etkin kullanımını sağlayarak, Türk Milli Eğitim Sisteminin gelişimine özgün katkı sağlayarak, Türkiye’deki ve çağdaş ülkelerdeki eşdeğer kurumlarla rekabet edebilecek seviyeye ulaşmış, nitelikli, seçkin bir kurum olmaktır. Çağ.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde, Konya ilinde AB destekli projeleri koordine eden “Avrupa Birliği Projeleri Ofisi” bulunmaktadır. AB Projeleri kapsamında 92 proje gerçekleştiren müdürlüğümüz, bu yolculuğa yeni Erasmus+ projeleri ile devam etmektedir.

Bu yıl, şu anda çeşitli Avrupa Kuruluşları ile ortaklaşa yürütülen 24 Erasmus+ Stratejik Ortaklık Projemiz var.

Web : www.konya.meb.gov.tr

Valencia Inno Hub (Innohub), yetenek, teknoloji ve kişisel ve profesyonel gelişimi bir araya getirme hedefiyle doğmuş, kar amacı gütmeyen bir İspanyol kuruluşudur. Dezavantajlı toplum gruplarına ve onların ekonomik ve sosyal içermelerine özel bir odaklanma ile birlikte, yenilikçi ve teknoloji yaratma ortamını destekleyen eylemler yoluyla girişimciliği teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Innohub, daha rekabetçi ve değer katan bir ekonomi yaratmak için ekonomik modelde değişiklik yapılması gerektiğine inanıyor, şirketlerimiz ve bireyler için gerekli araçları kolaylaştırıyor.

Innohub, girişimcileri, Start-Up’ları ve farklı dışlanma faktörleriyle karşı karşıya kalan dezavantajlı gruplardan bireyleri destekler: eğitim güçlüğü çeken gençler ve yetişkinler, onları güçlendirerek ve girişimcilik ve serbest meslek becerilerini geliştirerek. Bu amaçla Innohub, özellikle iş geliştirme, sosyal beceriler, kariyer rehberliği, girişimcilik, iş modelleri gibi çeşitli ilgi alanları ile ilgili atölye çalışmaları, eğitimler, seminerler ve ağ oluşturma sunarak bireylerin/kuruluşların hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak birçok etkinlik geliştirmektedir. yenilik, uluslararasılaşma ve finansman; teknolojik ve yenilikçi işbirliğini teşvik ederek; dezavantajlı grupları ve farklı geçmişlerden gelen girişimcileri destekleyerek, girişimcilik becerilerini artırarak; R+D+I Finance’e erişimi kolaylaştırarak; yardımla ilgili taşıyıcı rehberliği vb. sağlayarak

Avrupa projelerindeki son deneyimler, Innohub hizmetlerinden yararlanabilecek daha fazla kişi ve kuruluşa ulaşma olasılığını geliştirmiştir. Ayrıca, derneğin günlük faaliyetlerindeki olanaklarını zenginleştiren yerel, ulusal ve uluslararası temas ağının genişletilmesine de izin verdi. Innohub, inovasyon ve girişimcilik gibi alanlarla ilgili derneklerle yakın işbirliği içindedir, ancak aynı zamanda genç insanlarla çalışan derneklere, özellikle girişimcilik ve serbest meslek ile ilgili olarak genç yaşta olası bir kariyer sonucu olarak yardımcı olur.

Web : www.valenciainnohub.com

Euphoria Net Srl, 3 ana alanda uzmanlaşmış bir İtalyan şirketidir:

Euphoria Net Srl, Mart 2019’da kurulmuş, ana kapsamı proje yönetimi alanında hizmet vermek, organizasyonları projelerin yürütülmesi ve yönetilmesinde desteklemek ve bu konuda eğitim vermek olan bir İtalyan şirketidir. Euphoria, eğitim alanında uzmanlaşmıştır ve bu alanlarda yenilik getirme ile ilgili projelerde çalışmaktadır.

Üç ana faaliyet alanı aşağıdaki gibidir:

1) Proje yönetimi: AB projeleriyle ilgili tüm yönleri takip ediyoruz;

2) Eğitim kursları ve koçluk: özellikle her seviyedeki okullar, Üniversiteler ve dernekler için aşağıdaki konularda eğitim kursları düzenliyoruz: proje yönetimi, dijital yeterlilikler, girişimcilik, okulda STEM’i güçlendirme, AB vatandaşlığı, kişiselleştirilmiş öğrenme, yumuşak beceriler ve yenilikçi metodolojiler .

3) Etkinliklerin organizasyonu ve iletişim stratejileri: Proje markalaşması, iletişim, paydaşların haritalanması, tüm Avrupa’da etkinliklerin düzenlenmesi ve koordinasyonu dahil olmak üzere projeler içinde yaygınlaştırma stratejileri düzenliyoruz. Ayrıca Avrupa Komisyonu’nun Avrupa Kamusal Alanını ve Roma’daki Avrupa Parlamentosu’nu da yönetiyoruz.

Merkezimiz Roma’da, ancak eğitim kurslarımızı vermek için tüm İtalya’yı ve AB projelerini uygulamak için Avrupa’yı dolaşıyoruz.

Web : www.euphorianet.it

Eurospeak Language Schools Ltd., British Council ve Independent Schools Inspectorate (ISI) tarafından akredite edilmiş özel bir İngilizce dil okuludur. Ayrıca, puana dayalı sistemin Tier 2 General ve Tier 4 General kapsamında UKVI lisansına sahibiz. 1991 yılında kurulmuş, akredite bir Cambridge English sınav merkezi ve bir Trinity College London öğretmen eğitim merkeziyiz. IELTS sınav hazırlığının yanı sıra İlköğretimden ileri seviyeye kadar çeşitli dil ve mesleki eğitim kursları sunuyoruz. İki lokasyonumuz var: Reading, Berkshire ve Southampton, Hampshire

Eurospeak, Erasmus+ programında çok aktiftir. Ağırlıklı olarak gençlik ve yetişkin eğitimi alanına odaklanıyoruz ve KA2 projelerinde ortaklık yapıyoruz. Proje yönetim ekibimiz aşağıdaki konularda projeler teslim etti:

Dil öğrenme / dilbilim, finansal okuryazarlık, mesleki ve eğitimsel eğitim (VET), Kültürlerarası anlayış ve iletişim, dijital beceriler ve e-öğrenme, psikoloji ve ruh sağlığı, Göçmenlerin entegrasyonu, sosyal uyum, çevresel sürdürülebilirlik, kültürel miras ve girişimcilik, özellikle gençlik.

Web : www.eurospeak.ac.uk

EnglishSpainItalyCzech