Finansal Okuryazarlık

5.176 öğrenci kaydoldu

FİNANSAL OKURYAZARLIĞA GİRİŞ

1
Finans nedir?
2
Finansal okuryazarlık nedir?
3
Neden Finansal Okuryazarlığa ihtiyacınız var?
4
Bu Finansal Okuryazarlık kursundan nasıl faydalanabilirsiniz?

KİŞİSEL VE ​​AİLE BÜTÇELEMESİ

1
Öğrenme Hedefleri
2
Aktivite
1 soru
3
Etkinlik
1 soru
4
BÜTÇELEME = GELİR – HARCAMA = HARCANABİLİR GELİR
5
Etkinlik
10 soru
6
Cari Hesaplar
7
Tasarruf Hesapları
8
Etkinlik
1 soru
9
Öğrenci Kredileri
10
Banka Kredileri
11
Etkinlik
1 soru
12
Cep Telefonu Sözleşmeleri
13
Etkinlik
1 soru
14
Emeklilik
15
Etkinlik
1 soru
16
Sigorta
17
Etkinlik
1 soru
18
Özet

FİNANSAL TABLOLAR

1
Öğrenme Hedefleri
2
İşletme varlıkları ve kaynakları neden önemlidir?
3
Temel Muhasebe Denklemi nedir, ne zaman hazırlanır?
4
Temel Muhasebe Denklemi Neden Eşit Olmalıdır? - Örnek 1
5
Temel Muhasebe Denklemi Neden Eşit Olmalıdır? -Örnek 2
6
Hesap dönemi nedir, zaman aralıkları nelerdir?
7
İşletmenin mali durumu hakkında nasıl bilgi alabilirim?
8
İşletmenin Finansal Durumu Hakkında Bilgi Edinmek İsteyenler
9
Finansal Tablolar
10
Bilanço
11
Bilançonun Değerlendirilmesi
12
Bilanço Düzenleme Kuralları
13
Gelir Tablosu
14
Gelir Tablosu İlkeleri
15
Özet
16
Etkinlik
17
Etkinlik
18
Etkinlik
10 soru

PARA YÖNETİMİ

1
Öğrenme Hedefleri
2
Etkinlik 3.0
3
Etkinlik 3.1
5 soru
4
Videoyu tekrar izleyin
5
Etkinlik 3.3
6
Etkinlik 3.4
1 soru
7
Etkinlik 3.5
5 soru
8
Etkinlik 3.6
1 soru
9
Etkinlik 3.7
1 soru
10
Etkinlik 3.8
1 soru
11
Etkinlik 3.9
10 soru
12
Etkinlik 3.10
5 soru
13
Etkinlik 3.11
1 soru
14
Etkinlik 3.12
1 soru

BANKACILIK İŞLEMLERİ

1
Öğrenme Hedefleri
2
Giriş
3
Bankacılık İşlemlerinde Kavramlar
4
Bankacılık Kavramlarını Düşün
5
Etkinlik 4.1
1 soru
6
Mevduat
7
Mevduat Türleri
8
Etkinlik 4.2
1 soru
9
Nasıl Mevduat Oluşturabiliriz?
10
Etkinlik 4.3
4 soru
11
Kredi Nedir?
12
Kredi
13
Bankaların Kredi Kaynakları Nelerdir?
14
Kredi hakkında düşünün
15
Banka Kredi Türleri
16
Krediler hakkında düşünün
17
Etkinlik 4.4
1 soru
18
Bankadan Nasıl Kredi Kullanılır?
19
Kredi işlemleri hakkında düşünün
20
Etkinlik 4.5
4 soru
21
Ödeme ve Tahsilat Süreçleri
22
Kredi kartları hakkında düşünün
23
Transfer Methodları hakkında ne düşünün
24
Etkinlik 4.6
4 soru
25
Mobil bankacılık nedir?
26
İntenet bankacılığı nedir?
27
Mobil bankacılık ve internet bankacılığı hakkında düşünün
28
Çevrimiçi bankaclığın güvenliği
29
Çevrimiçi bankacılığın güvenliği hakkında düşünün
30
Etkinlik 4.7
4 soru

FİNANSAL TEKNOLOJİLER

1
Öğrenme Hedefleri
2
Finansal teknolojiye giriş
3
Bankaya gitmeden paranızı yönetmek ister misiniz?
4
İnternet Bankacılığı
5
İnternet Bankacılığı Araçları
6
İnternet bankacılığının banka müşterilerine sağladığı başlıca faydalar şunlardır
7
Elektronik bankacılığın avantajları ve dezavantajları
8
Etkinlik 5.1
10 soru
9
Etkinlik 5.2
10
Etkinlik 5.3
11
Kaynaklar

SİGORTALAR

1
Öğrenme Hedefleri
2
Giriş
3
Etkinlik 6.1
4
Sigortanın Ortak Özellikleri
5
Sigortanın Ana Konsepti
6
Karşılıklılık İlkesi
7
Sigorta nasıl çalışır?
8
Babil Sigortası
9
Sağlık Sigortası
10
Hayat Sigortası
11
Maluliyet Sigortası
12
Uzun Süreli Bakım Sigortası
13
Ev Sigortası
14
Sorumluluk Sigortası
15
Araba Sigortası
16
Özet
17
Etkinlik 6.2
13 soru
18
Kaynaklar

DİJİTAL PARA BİRİMLERİ

1
Öğrenme Hedefleri
2
Giriş
3
Etkinlik 7.1
4
Dijital Para Birimi ve Tarihçesi
5
Kripto Para Birimi, Özellikleri ve Türleri
6
Kripto Değerler bir Para mıdır?
7
Blochain Nedir?
8
Kripto Para Biriminin Kullanım Alanları Nelerdir?
9
Kripto Para Biriminin Kullanım Alanları Nelerdir? – Seyahat
10
Kripto Para Biriminin Kullanım Alanları Nelerdir? - Gayrimenkul
11
Kripto Para Biriminin Kullanım Alanları Nelerdir? - Sosyal Medya
12
Kripto Para Biriminin Kullanım Alanları Nelerdir? - Eğitim
13
Kripto Para Biriminin Kullanım Alanları Nelerdir? - Bağış ve Bağış Toplama
14
Kripto Para Biriminin Kullanım Alanları Nelerdir? - Motorlu Taşıt Endüstrisi
15
Kripto Para Biriminin Kullanım Alanları Nelerdir? - Perakende Satış
16
Kripto Para Biriminin Kullanım Alanları Nelerdir? - Dijital Yayıncılık
17
Kripto Para Biriminin Kullanım Alanları Nelerdir? - Sanat Eserlerinin Değişimi
18
Kripto Para Biriminin Kullanım Alanları Nelerdir? - Oyun Endüstrisi
19
Dünyada Kripto Para Biriminin Durumu Nedir?
20
Quiz 7.1
10 soru
21
Kaynaklar

TASARRUF

1
Öğrenme Hedefleri
2
Tararruf neden önemlidir?
3
Hedeflerinizi Belirleme
4
SMART hedeflerinizi belirleyin
5
SMART hedeflerinizi belirleyin - Özel
6
SMART hedeflerinizi belirleyin - Ölçülebilir
7
SMART hedeflerinizi belirleyin - İşlem yapılabilir
8
SMART hedeflerinizi belirleyin - Gerçekçi
9
SMART hedeflerinizi belirleyin – Zaman çerçeveli
10
SMART hedeflerinizi belirleyin
11
SMART hedeflerinizi belirleyin
12
Etkinlik 8.1
13
Tasarruf için İpuçları ve Araçlar
14
Tasarruf alışkanlıklarını ve davranışlarını destekleyen araçlar
15
Özet
16
Tasarrufla İlgili Diğer Konular ve Alıştırmalar
17
Şişirme
18
Satın Alma Gücü
19
Quiz 8.1
10 soru

YATIRIM ve EMEKLİLİK PLANLAMASI

1
Öğrenme Hedefleri
2
Yatırıma giriş
3
Büyük bir karı reddeder misiniz?
4
Büyük bir kazancı reddeder misiniz? Fırsat…
5
Yatırım yapmak ve “vazgeçmek”
6
Kar ve Risk
7
Risk ve Getiri
8
Paradan “vazgeçmek”
9
Yatırım Alanı
10
Likidite
11
Likidite II
12
Unutmayın: Risk, Getiri, Likidite
13
Yatırıma karşı tasarruf
14
Tasarruf ve yatırım arasındaki fark
15
AB Mevduatı Mevzuat Koruması
16
Yatırım Tanımı
17
Yatırım yapmadan önce nelere dikkat edilmelidir?
18
Yatırım Ürünleri
19
Tahviller
20
Hisseler (Hisse Senetleri)
21
Yatırım Fonları
22
ETF'ler
23
Portföy Çeşitlendirmesi
24
Emeklilik Planı
25
Emekliliğinize hazırlanırken neler yapabilirsiniz?
26
Emekliliğinizi nasıl finanse edebilirsiniz?
27
Özet
28
Kaynaklar
29
Quiz 9.1
12 soru

PARANIN ZAMAN DEĞERİ

1
Öğrenme Hedefleri
2
Paranın Değeri
3
Artan Fiyatlar ve Sonuçları
4
AB için Enflasyon Hesaplayıcısı
5
Satın Alma Gücü ve Enflasyon
6
Enflasyon ve Tasarruf
7
Nominal ve Gerçek Getiri
8
Paranın Zaman Değeri
9
Basit Faiz ve Bileşik Faiz
10
Paranın Zaman Değeri
11
Temel Formül ve Paranın Zaman Değeri
12
Paranın Zaman Değeri (TVM) Uygulaması
13
Hesaplamalar ve Çevrimiçi TVM Hesaplayıcı
14
Bitiş Tutarı (Gelecek Değer) Hesaplama
15
Bitiş Tutarının Hesaplanması (Gelecekteki Değer) – Örnek I
16
Bitiş Tutarı (Gelecekteki Değer) Hesaplama – Örnek II
17
Bitiş tutarının hesaplanması (Gelecekteki Değer) – Örnek III
18
Bitiş tutarının hesaplanması (Gelecekteki Değer) – Örnek IV
19
Bitiş tutarının hesaplanması (Gelecekteki Değer) – Örnek V
20
Bitiş tutarının hesaplanması (Gelecekteki Değer) – Örnekleriniz
21
Başlangıç Tutarının Hesaplanması (Mevcut Değer)
22
Başlangıç miktarının hesaplanması (Mevcut Değer) – Örnek I
23
Başlangıç miktarının hesaplanması (Mevcut Değer) – Örnek II
24
Başlangıç miktarının hesaplanması (Mevcut Değer) – Örnek III
25
'VADE' (Süre) Hesaplama
26
Vade (Süre) Hesaplama – Örnek I
27
Vade (Süre) Hesaplama – Örnek II
28
Faiz Oranı (Getiri Oranı) Hesaplama
29
Faiz Oranı (Getiri Oranı) Hesaplama – Örnek I
30
Faiz Oranı (Getiri Oranı) Hesaplama – Örnek II
31
Özet
32
Kaynaklar
33
Quiz 10.1
13 soru

FİNANSAL RİSKLER

1
Öğrenme Hedefleri
2
“Risk” Kavramı
3
Risk
4
Eğitim Sistemi ve Risk Okuryazarlığı
5
Kesin ve Belirsiz Şeyler
6
Risk ve Belirsizlik
7
Finansal ürünlerle uğraşırken “risk” ile ilgili örnekler
8
Finansal Riskler
9
Finansal Piyasadaki Risk Türleri
10
Özet
11
Kaynaklar
12
Quiz 11.1
10 soru

KREDİ YÖNETİMİ

1
Öğrenme Hedefleri
2
Giriş
3
Etkinlik 12.1
4
Kredi Nedir?
5
İlk Kredi Kartı
6
Neden buna ihtiyacımız var? Kredi ne zaman kullanılır?
7
Kredi Raporu Nedir?
8
Kredinizi yönetirken göz önünde bulundurulması gerekenler
9
Borç ve Kredi Arasındaki Fark Nedir?
10
Kredi yönetimi – Kredi nedenleri
11
Kredi ödeme planı hesaplaması
12
Etkinlik 12.3
1 soru
13
Etkinlik 12.4
14
Etkinlik 12.5
15
Quiz 12.1
10 soru
16
Kaynaklar

BORÇ YÖNETİMİ

1
Öğrenme Hedefleri
2
Giriş
3
Etkinlik 13.1
4
Borç nedir?
5
Etkinlik 13.2. Neden buna ihtiyacımız var? Borç ne zaman kullanılır?
6
Borç ve Kredi Arasındaki Fark Nedir?
7
Borç yönetimi sizin için uygun mu?
8
Borç yönetim planı nedir?
9
Borç yönetimi kredi puanınızı etkiler mi?
10
Borcunuzu yönetirken göz önünde bulundurmanız gerekenler
11
Borç yönetimi – Borçların nedenleri
12
Borç ödeme planı hesaplaması
13
Etkinlik 13.3
1 soru
14
Etkinlik 13.4
15
Etkinlik 13.5
16
Quiz 13.1
10 soru
17
Kaynaklar

MORTGAGES

1
Öğrenme Hedefleri
2
Giriş
3
Aktivite 14.1
4
Mortgage nedir?
5
Gayrimenkul Değer Belirleme Nedir?
6
İpotek Kredisi Türleri Nelerdir?
7
Sabit Oranlı Mortgage Konut Kredisi Türleri Nelerdir?
8
Avrupa’da Mortgage Kredileri
9
Avrupa’da Mortgage Kredilerinde Sigorta
10
Mortgage Sisteminin Faydaları Nelerdir?
11
Aktivite 14.2
12
Quiz 14.1
8 soru
13
Kaynaklar

TÜKETİCİ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1
Öğrenme Hedefleri
2
Tüketicinin korunması ve perakende yatırımcıların korunması hakkında
3
Hukuk Terminolojisi
4
AB Hukuki İşlemleri
5
MiFID II ve MiFIR Direktifleri Hakkında
6
MiFID II ve MiFIR arasındaki farklar
7
MiFID II kapsamında tüketici ve küçük yatırımcıların sahip olduğu bazı haklar
8
Yatırım firmalarının müşterilerine sunduğu (önerilen) ürün hakkında
9
Müşterilerin varlıklarının korunması hakkında
10
Müşterilere bilgi sağlanması
11
Tek AB Pasaportu
12
Mevduat Sigortası
13
AB hukukunda mevduat sigortası
14
Genel olarak kara para aklamayla mücadele
15
Özet
16
Kaynaklar
17
Quiz 15.1
9 soru

MALİ DOLANDIRICILIĞI ÖNLEME

1
Öğrenme Hedefleri
2
Dolandırıcılık Biçimleri
3
Nelere dikkat etmeli ?
4
Bir dolandırıcı bana nasıl ulaşabilir?
5
Sahte e-posta nasıl anlaşılır?
6
Dolandırıcılık davranışına karşı nasıl korunulur?
7
İnternette Dolandırıcılık Türleri
8
E-dolandırıcılık (Şifre – Kimlik Avcılığı)
9
Kimlik avı örnekleri
10
Müşteri koruma ve internet alışverişi
11
Sahte e-mağaza
12
Müşterinin sözleşmeyi feshetme hakkı
13
Özet
14
Kaynaklar
15
Quiz 16.1
10 soru

FİNANSAL DANIŞMANLAR

1
Öğrenme Hedefleri
2
Giriş
3
Bankalar ve Sigorta şirketleri
4
Mali Tavsiye
5
Bağımsız Finansal Danışman
6
Robo-Danışma
7
Quiz 17.1
10 soru
8
Kaynaklar

GİRİŞİMCİLER İÇİN FİNANSAL FIRSATLAR

1
Öğrenme Hedefleri
2
Giriş
3
Girişimciler ve Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)
4
Girişimciler için fırsatlar
5
Mikrokredi
6
AB Fonları
7
Sizin için İpuçları!
8
Quiz 18.1
12 soru
9
Kaynaklar

GİRİŞİMCİNİN STRATEJİLERİ

1
Öğrenme Hedefleri
2
Giriş
3
A- İşletmenin Kuruluş Yerinin Seçimi
4
B- İşletmenin Kuruluşundaki Stratejiler
5
C- İşletmenin devamı, geliştirilmesindeki stratejiler
6
D- Mali ve öz kaynak politika stratejileri
7
E- İnsan Kaynakları ve Stratejileri
8
Quiz 19.1
14 soru
9
Kaynaklar
Kursa Hoşgeldiniz

Şunları içerir

Ömür boyu tam erişim
Mobil ve TVden erişim
EnglishSpainItalyCzech