Blog

MUNI, projenin yerel ve ulusal düzeyde en yüksek tanıtım etkisine ulaşması için 2 Çarpan Etkinliği hazırladı. Etkinliklerin ilki 23 Mayıs’ta, ikincisi ise 25 Mayıs 2023’te gerçekleştirildi.

Finansal Eğitim Platformu ve Eğitim Modüllerinin tanıtım etkinliği 23 Mayıs’ta Ostrava, Çek Cumhuriyeti’nde ve 25 Mayıs’ta Brno, Çek Cumhuriyeti’nde başarıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, eğitim ve finans sektörlerinden sırasıyla 16 ve 21 katılımcıyı bir araya getirdi. Gün boyunca sunumlar yapıldı, fikirler paylaşıldı ve proje için önemli bağlantılar kuruldu.

Etkinlik sırasında MUNI, Finansal Okuryazarlık E-Öğrenme Platformunu, eğitim modüllerini ve Bütçe yönetimi için bir Android mobil uygulamasını sundu. Katılımcılar bu kaynakları keşfetme ve finansal okuryazarlıklarını geliştirmeye yönelik içgörü kazanma fırsatı buldular. Kapsamlı bilgi yayılımını sağlamak için katılımcılara proje broşürleri ve haber bültenleri sağıtılmıştır. Bu materyaller, proje ortaklarımızın ayrıntılı açıklamalarının yanı sıra projenin elde ettiği sonuçları ve çıktıları içermektedir.

EnglishSpainItalyCzech